Gezondheid & Ouderenkrijgskunst

Je beoordeelt je eigen gezondheid per onderdeel (cijfer 0-10); zet een
merk op de betreffende staak en verbindt deze. Hoe groter het omsloten
oppervlak, hoe gezonder je bent. Door de test maandelijks te herhalen
kun je, als oudere krijgskunstenaar, het effect van training zien.