Graduaties

Van wit tot zwart
In Kenko Kempo Karate kun je de gehele weg afleggen van witte band of beginners-sjerp tot de zwarte band of meester-sjerp. Het is een traject van jaren. De zogenaamde 1e dan, de eerste zwarte band of sjerp is in principe haalbaar voor iedere leerling die op oudere leeftijd met Kenko Kempo Karate begint en een jaar of drie dagelijks oefent.

Bevordering
Samen met de docent(e) bepaal je hoe je deze weg van wit naar zwart wilt afleggen en in welk tempo. Docenten zijn in het Kenko Kempo Karate systeem autonoom, dat wil zeggen dat er geen strakke regels zijn van de moederorganisatie, KKKO, die opgevolgd moeten worden.

Een bevordering kan volgen op een met succes afgelegd examen (als je dat graag wilt), maar kan ook het resultaat zijn van de beoordeling van een reeks lessen.

Zo’n beoordeling, met of zonder formeel examen, is geheel gebaseerd op je persoonlijke groei in het Kenko Kempo Karate en niet op een vergelijking met de andere leerlingen.

Die groei in kennis en kunde hangt af van je eigen mogelijkheden. De ene leerling zal vooral goed worden in het handgemeen van handen en armen, de andere meer in het benenwerk van schoppen en trappen of in het vastgrijpen en een derde weet vrijwel al het geweld te de-escaleren.
In alle gevallen is het doel om op een gezonde manier weerbaarder en zelfredzamer te worden en om een goede kans te hebben om zonder of met weinig kleerscheuren uit levensbedreigende geweldssituaties te komen.
Het vraagt wel om vrijwel dagelijks te blijven trainen

De Weg
De weg van wit naar zwart verschilt niet alleen per leerling, maar hangt ook af van de moederkrijgskunst van de docent(e). Hier een mogelijk voorbeeld uit de wereld van het karate en taekwondo.

Zo’n weg tot het meesterschap kost vele jaren en kan in een viertal blokken verdeeld worden, die alle modaal drie jaar duren.

-Van beginner tot en met de blauwe band is het eerste blok.
-Het tweede blok bestaat uit de bruine band klassen.
-Het behalen van de 1e en 2e zwarte band vormt het derde blok, waarna er nog een blok nodig is om het niveau van 3e dan te bereiken.

Hierbij gaan we ervan uit dat je vrijwel dagelijks oefent. Train je echt dagelijks zonder een dag over te slaan, dan zal de reeks bevorderingen elkaar veel sneller kunnen opvolgen.