Kumite

WAT IS KUMITE?

Kumite is het vechtaspect van karate, dat uitgeoefend wordt met een partner. Kumite betekent letterlijk: ontmoetende handen. Het leren inschatten van afstand en timing tussen de tegenstanders zijn essentieel tijdens een kumite training. De technieken moeten tegelijkertijd snel en krachtig zijn. Daarom wordt eerst zoveel aandacht aan KIHON besteedt. En vervolgens wordt de kumite ook langzaam opgebouwd zodat een goede afstand en timing natuurlijk wordt.

Daartoe wordt begonnen met Kihon Ippon Kumite, dat de basis vormt van het een-staps sparren. Het vervolg hierop is Sanbon Ippon Kumite en Gohon Ippon Kumite, respectievelijk de 3-staps en 5-staps kumite.

Wanneer je met de Kihon Ippon Kumite begint groet je je tegenstander. De aanvaller meet de afstand tussen de tegenstander en zichzelf voordat hij in de aanvalshouding gaat staan. Vervolgens kondigt hij de aanvalstechniek aan. De techniek wordt op volle snelheid en met kracht gemaakt, echter zonder de tegenstander vol te raken. De tegenstander verdedigt zichzelf en maakt een tegenaanval. Sanbon Ippon Kumite en Gohon Ippon kumite zijn hier variaties op. Aan het einde van de aanvalsreeks zal de tegenstander pas een tegenaanval uitvoeren.

Als je de afstand en timing al goed kunt inschatten, volgt een vrijere stijl de Jiyu Ippon Kumite, waarin de tegenstander beweegt. Je hoeft nu niet meer de afstand af te meten voordat je begint, maar beiden gaan in de aanvalshouding staan. Wel kondig je de aanvalstechniek aan, die je gaat uitvoeren.

Dan volgt het Jiyu kumite, de meest vrije vorm van kumite. Beide partijen mogen vrij aanvallen en de aanval wordt niet meer aangekondigd, maar ontstaat tijdens het sparren.

De meest bekende vorm van kumite is wedstrijd kumite (shiai-kumite). Het wedstrijd kumite reglement volgt hieronder.

Kumite Regelement

Deelnemers: De deelnemers moeten aantreden met band- en handbeschermers in de kleur rood (aka) of blauw (ao).
Scoren: De scores zijn als volgt:
YUKO (1 punt)…chudan en jodan tsuki en uchi.
WAZA-ARI (2 punten)…chudan geri, stoten op rug en achterhoofd, combinatie van handtechnieken die elk scoren, balansverstoring gevolgd door een score.
IPPON (3 punten) jodan geri, gecontroleerd werpen of onderuit vegen en scoren.

Winnaar: De punten kunnen in principe oneindig doortellen, er is dus geen beperking in aantal te scoren punten. De winnaar van een wedstrijd is de deelnemer die het eerste minimaal 8 punten verschil behaalt of het meeste aantal punten heeft bij het eindsignaal of op beslissing van de scheidsrechter (hantei) wint.
Verboden gedrag: Voortaan zijn er twee categorieën waar straf voor gegeven kan worden.

  • Categorie 1: Technieken die gevaarlijk zijn en/of verwondingen veroorzaken.
  • Categorie 2: Eigenlijk alle overtredingen die geen verwonding veroorzaken zoals, simuleren, wedstrijdvloer verlaten (jogai), gevecht ontwijken, vastpakken, onbehoorlijk gedrag, het niet in acht nemen van de eigen veiligheid, door weg te draaien of “blind” naar voren te komen.(mubobi) e.d.

Straffen: Wanneer iets gedaan wordt wat in een van de twee categorieën thuishoort wordt er straf gegeven, welke de onderstaande opgaande lijn kan hebben. Als de overtreding ernstig is kan direct een zwaardere straf gegeven worden. De straffen zijn voor beide categorieën gelijk. Een deelnemer kan in beide categorieën straffen verzamelen.

  1. chukoku… deelnemer staat op 1 strafpunt (voor de eerste keer of kleine overtreding)
  2. keikoku…deelnemer staat op totaal 2 strafpunten (bij de tweede keer of grotere overtreding)
  3. hansoku chui…deelnemer staat op totaal 3 strafpunten (bij derde keer of zwaardere overtreding)
  4. hansoku…diskwalificatie voor wedstrijd (bij vierde keer of ernstige overtreding)
  5. shikkaku…diskwalificatie voor toernooi (bij duidelijk kwaadaardig optreden)

Voor de deelnemers en coaches is het belangrijk te weten dat tijdrekken in de laatste fase van de wedstrijd zeer streng bestraft moet worden.