Taekwondo Trainer Niveau III (Taekwondo Bond Nederland)

In november 2008 werd door de Commissie Opleidingen van de Taekwondo Bond Nederland gestart met een geheel vernieuwde trainers-opleiding niveau 3 volgens het zogenaamde Competentie Gerichte Onderwijs.

De opleiding is opgezet naar aanleiding van de eisen die gesteld zijn vanuit de NOC/NSF en Calibris. Zoals in een eerder nieuwsbericht (1 augustus 2009) op de site van de TBN is vermeld, heeft het ministerie van VWS de TBN inmiddels laten weten dat de examineringsprocessen van de Opleiding Taekwondo-trainer niveau 3 door de auditcommissie zijn goedgekeurd. Dit houdt concreet in dat de geslaagde studenten een officieel diploma krijgen dat door het Ministerie van VWS,  NOC/NSF en Calibris is erkend.

Om in aanmerking te komen voor het officiële trainers-diploma niveau 3 moesten de studenten naast verschillende opdrachten ook 5 Proeven van Bekwaamheid afleggen waaronder:

  • Het geven van training
  • Het coachen bij wedstrijden
  • Het organiseren van activiteiten
  • Het aansturen van kader
  • Het afnemen van toetsen

Veranderingen van de opleidingen

Het belang van opleiden staat bij de TBN hoog in het vaandel. Dit betekent dat zij ook veel belang hecht aan moderne en toegankelijke opleidingen. Het Ministerie van VWS vraagt dit ook. Vanaf 2007 worden alleen nog rijkserkende diploma’s afgegeven voor opgeleide trainers en coaches indien deze voldoen aan de richtlijnen van de Kwalificatiestructuur Sport.

Zij biedt de sportbonden de gelegenheid om de komende jaren een moderniseringsslag te maken zodat zij in 2009 volledig getransformeerd zijn.

Vernieuwde trainersopleidingen

Er zijn dus andere trainersopleidingen. De opleiding tot trainer A heet nu anders en heeft een andere inhoud en opzet gekregen. Dat geldt eveneens voor de opleiding tot assistent-trainer. Daarnaast is er nog een derde opleiding bijgekomen en zal in de toekomst nog een vierde trainerscursus ontwikkeld worden.

In de Kwalificatiestructuur Sport zijn de verschillende sportleiders op niveau ingeschaald. Er zijn 5 niveaus. Niveau 1 is het laagste niveau en niveau 5 het hoogste. De TBN richt zich in eerste instantie op de niveau’s 1, 2 en 3.

Niveau 2, 3 zijn ruwweg de vroegere opleidingen voor assistent-trainer en trainer A. Niveau 1 is een nieuwe eendaagse cursus voor de jeugdige vrijwilligers binnen de clubs.

Anders leren, anders kwalificeren

Onderdeel van de nieuwe kwalificatiestructuur is ook een nieuwe kijk op examineren en kwalificeren. Dit brengt met zich mee dat er ook anders geleerd kan gaan worden.

De “dingen” die iemand moet kunnen worden in het nieuwe denken over opleiden ‘competenties’ genoemd. Als iemand competent is betekent dit dat hij/zij een bepaalde taak met goed resultaat kan volbrengen. Waar voorheen vooral uitgegaan werd van ‘kennis’ en ‘vaardigheden’ (kennen en kunnen), wordt nu ook gekeken naar ‘attituden’ en ‘persoonlijke eigenschappen’.

Bij die manier van leren hoort dus ook een andere manier van examineren. In de Kwalificatiestructuur Sport is ook een nieuwe manier van toetsen opgenomen, de zogenaamde “Proeven van Bekwaamheid”.

Simpel gezegd komt het er op neer dat als iemand een bepaalde taak in een bepaalde situatie met een vooraf bepaald resultaat volbrengt, hij of zij bewezen heeft deze taak aan te kunnen en dus bekwaam genoeg (competent) wordt geacht om de functie uit te kunnen oefenen.

En ja dit diploma heeft Silvo behaald !!!

https://www.taekwondobond.nl/overige/diplomauitreiking-opleiding-taekwondo-trainer-niveau-3/

Vanaf 2010 is Silvo leercoach en examinator aan deze opleiding.