Zelfverdediging

banner zelfverdediging_rand

We hebben er allemaal mee te maken, de snel veranderende normen en waarden van onze maatschappij. Steeds vaker worden we, zowel thuis als op straat, met agressie geconfronteerd. Hierdoor zijn we argwanender naar onze medemens en voelen we ons minder veilig. Het is tegenwoordig zeker geen overbodige luxe om iets van zelfverdediging te weten. Je hoeft de krant maar op te slaan om je hiervan te overtuigen. Wij geven training aan iedereen die graag meer wil weten over zelfverdediging. Dit met het doel om mensen weerbaarder te maken en hen een dosis zelfvertrouwen te geven. Daarnaast is het ook nog gewoon erg leuk om bij ons te trainen!

Zelfverdediging wordt in verschillende sportscholen gegeven als onderdeel van een gevechtsport. In feite is elke gevechtsport een zelfverdedigingssport, aanvallen is tenslotte de beste verdediging. Hier zijn de meningen echter over verdeeld. Het is toch wel heel prettig als je een aanval kan ontwijken of blokkeren. Je hoeft geen getrainde vechtsporter te zijn om jezelf te verdedigen.

Het doel bij Sportteam 2JAM is het ontwikkelen van een automatisme. Veel herhalen van bepaalde bewegingen zodat deze eigen worden. Hierdoor zal er ook meer zelfvertrouwen ontstaan. We trainen tegen aanvallen met stoten, trappen en wapens (stok en mes). Bevrijden uit vastpakken bij pols, nek en omarmingen. Onze technieken zijn geschikt voor iedereen en gebaseerd op natuurlijke reflexen waardoor ze makkelijk aan te leren zijn. Het doel is om je instinctief te laten handelen op het moment dat je in een gevaarlijke situatie terecht komt. Het belangrijkste voor ons is dat je veilig thuis komt!

Uiteindelijk bepalen de omstandigheden en de kwaliteiten van de persoon het succes van de verdediging.

Het toepassen van geweld jegens een ander is in strafbaar. Noodweer als zelfverdediging is in Nederland vastgelegd onder artikel 41 van het Wetboek van Strafrecht. Dit artikel stelt dat het toepassen van geweld als “noodzakelijke verdediging van eigen of eens anders lijf, eerbaarheid of goed tegen ogenblikkelijke, wederrechtelijke aanranding” niet strafbaar is. Het toepassen van geweld is gebonden aan proportionaliteit en subsidiariteit. In de praktijk betekent dit dat geweld het laatste redmiddel moet zijn en dat het door de verdediging geschade belang in een redelijke verhouding staat met het beschermde belang.

  1. Er mag geen geweld worden gebruikt als dat kan vermeden worden, ontwijken, vluchten heeft de voorkeur.
  2. Het gebruik van geweld moet proportioneel zijn, men mag geen vuurwapen trekken voor een duw of een verbaal iets.
  3. Het geweld moet stoppen zodra het kan.

Deelname vanaf 12 jaar en ouder ongeacht lengte, postuur, geslacht of afkomst ! Heeft u interesse meld u dan aan via zelfverdediging@2jam.nl

Oosterse wijsheid:

Vrees niet hij die 1000 technieken heeft geoefend maar hij die 1000 keer dezelfde techniek heeft geoefend”